APA KATA MEREKA

Ahad, 17 Januari 2016

SEKAPUR SIREH SEULAS PINANGDato' Dr. Elli Bin Mohd Tahir

Persekutuan Pengakap Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPMWPKL) 2015 membuka lembaran baru dengan organisasi dan struktur pentadbiran negeri yang di terajui oleh Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri, Dato' Dr. Elli Bin Mohd Tahir

PPMWPKL 2015 akan mengekalkan visi dan misi yang sama untuk membawa perubahan kearah merelevankan Pengakap di Kota & memberi penekanan terhadap pembangunan anak anak kota khasnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Bersama-sama kami menerajui kepimpinan kepengakapan dengan PPMWPKL

Ahad, 3 Januari 2016

STRUKTUR PENTADBIRAN NEGERI PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2015 - 2016


DATO’ DR. ELLI BIN HAJI MOHD TAHIR
D.I.M.P.,P.P.B.,B(Sc)Geol., M.B.B.S.,UniKL-RCMP.
Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri


LATIFF BIN ABU HASSAN
Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri


MSJKL16 Official Social Media

MSJKL16 Official Social Media